Aukce výtvarných děl vynesla krásnou „desítku” na podporu umělců Ukrajiny

Ate­lier Kaš­tan v min­ulých měsících uspořá­dal sbírku a zároveň výs­tavu Kra­ji­na radosti na pod­poru ukra­jin­ských uměl­ců válk­ou zasaženého stá­tu. Pos­tup­ně bylo vydraženo … Pokračo­vat ve čteníAukce výt­varných děl vynes­la krás­nou „desítku” na pod­poru uměl­ců Ukrajiny

Dělnické divadlo na Břevnově: rekvizity z Třeboně a lidská ochota sama

Ochot­nická před­stavení fun­go­vala na Břevnově již od roku 1909. Jed­nou ze scén, kde se sehrá­va­lo ochot­nické divad­lo, bylo Děl­nické divad­lo, … Pokračo­vat ve čteníDěl­nické divad­lo na Břevnově: rekviz­ity z Tře­boně a lid­ská ocho­ta sama

Portrétní fotografie: Atelier Kaštan otevírá novou dílnu

Fotografick­ou díl­nu portrét­ní fotografie povede pro­fe­sionál­ní fotograf BcA. Dra­gan Dra­gin. Napo­drob­nos­ti a další kurzy Ate­lieru Kaš­tan se je možné podí­vat na … Pokračo­vat ve čteníPortrét­ní fotografie: Ate­lier Kaš­tan otevírá novou dílnu

Chybí vám zdroje radosti? Zajděte do Městské knihovny na Břevnově

Výs­ta­va se snaží zachytit celoroční pro­jekt Zdro­je radosti, který pořádá Ate­lier Kaš­tan u příleži­tosti svého 20. výročí exis­tence. Hlavním tématem prací je hledání … Pokračo­vat ve čteníChy­bí vám zdro­je radosti? Zajděte do Měst­ské kni­hovny na Břevnově