Portrétní fotografie: Atelier Kaštan otevírá novou dílnu

Fotografick­ou díl­nu portrét­ní fotografie povede pro­fe­sionál­ní fotograf BcA. Dra­gan Dra­gin. Napo­drob­nos­ti a další kurzy Ate­lieru Kaš­tan se je možné podí­vat na … Pokračo­vat ve čteníPortrét­ní fotografie: Ate­lier Kaš­tan otevírá novou dílnu

Chybí vám zdroje radosti? Zajděte do Městské knihovny na Břevnově

Výs­ta­va se snaží zachytit celoroční pro­jekt Zdro­je radosti, který pořádá Ate­lier Kaš­tan u příleži­tosti svého 20. výročí exis­tence. Hlavním tématem prací je hledání … Pokračo­vat ve čteníChy­bí vám zdro­je radosti? Zajděte do Měst­ské kni­hovny na Břevnově