Po stopách básníků z břevnovského hřbitova: Epitaf Anastáze Opaska

Pro redak­torku Bétéč­ka Ester Hube­nou a její ser­iál Po stopách bás­níků z břevnovského hřbito­va nakreslila Terez­ka Šimková. Autork­ou fotografií je Ester Hubená.  … Pokračo­vat ve čteníPo stopách bás­níků z břevnovského hřbito­va: Epitaf Anastáze Opaska