Dělnické divadlo na Břevnově: rekvizity z Třeboně a lidská ochota sama

Ochot­nická před­stavení fun­go­vala na Břevnově již od roku 1909. Jed­nou ze scén, kde se sehrá­va­lo ochot­nické divad­lo, bylo Děl­nické divad­lo, … Pokračo­vat ve čteníDěl­nické divad­lo na Břevnově: rekviz­ity z Tře­boně a lid­ská ocho­ta sama

Duna – Kultovní sci-fi, které si rozhodně nenechte ujít

Před­lo­hou ke vzniku fil­mového zpra­cov­ání Duny byla kni­ha ste­jno­j­men­ného názvu amer­ick­ého spiso­vatele Fran­ka Her­ber­ta. Knižní série patří k nejúspěšnějším sci-fi románům na … Pokračo­vat ve čteníDuna – Kul­tovní sci-fi, které si rozhod­ně nenechte ujít