Aukce výtvarných děl vynesla krásnou „desítku” na podporu umělců Ukrajiny

Ate­lier Kaš­tan v min­ulých měsících uspořá­dal sbírku a zároveň výs­tavu Kra­ji­na radosti na pod­poru ukra­jin­ských uměl­ců válk­ou zasaženého stá­tu. Pos­tup­ně bylo vydraženo … Pokračo­vat ve čteníAukce výt­varných děl vynes­la krás­nou „desítku” na pod­poru uměl­ců Ukrajiny

Portrétní fotografie: Atelier Kaštan otevírá novou dílnu

Fotografick­ou díl­nu portrét­ní fotografie povede pro­fe­sionál­ní fotograf BcA. Dra­gan Dra­gin. Napo­drob­nos­ti a další kurzy Ate­lieru Kaš­tan se je možné podí­vat na … Pokračo­vat ve čteníPortrét­ní fotografie: Ate­lier Kaš­tan otevírá novou dílnu

Chybí vám zdroje radosti? Zajděte do Městské knihovny na Břevnově

Výs­ta­va se snaží zachytit celoroční pro­jekt Zdro­je radosti, který pořádá Ate­lier Kaš­tan u příleži­tosti svého 20. výročí exis­tence. Hlavním tématem prací je hledání … Pokračo­vat ve čteníChy­bí vám zdro­je radosti? Zajděte do Měst­ské kni­hovny na Břevnově

Doporučení redakce: 5 hudebních dokumentů pro pošmourné dny

Zatím­co zažíváme teplot­ní vzrůsty a propady, mnozí z nás zůstá­va­jí doma s viróza­mi či rov­nou v covi­dové izo­laci. Jelikož nic neléčí tak, jako hud­ba, a pro­tože … Pokračo­vat ve čteníDoporučení redakce: 5 hudeb­ních doku­men­tů pro poš­mourné dny

Projděte si výstavu Barvy podzimu v barvitých fotografiích:

Prohléd­něte si výs­tavu @Atelieru_Kaštan umístěné v Měst­ské kni­hovně na Břevnově oči­ma našich dvou fotografek, Aničky a Johanky:  ¨ Pokud jste nestih­li výs­tavu … Pokračo­vat ve čteníPro­jděte si výs­tavu Barvy podz­imu v barvitých fotografiích:

Svišti sviští: Děti z Kaštanu připravily obrázky na výstavu Barvy podzimu

Rodiče, jejichž děti navštěvu­jí kroužky v rám­ci Ate­lieru Kaš­tan mohou být právem pyšní na své ratolesti, které připrav­i­ly výs­tavu pod názvem … Pokračo­vat ve čteníSvišti sviští: Děti z Kaš­tanu připrav­i­ly obrázky na výs­tavu Barvy podzimu

Navštivte festival m³ – Umění v prostoru: Terapie města

Léto je v plném proudu a vy nes­tačíte kor­zo­vat mezi prací a chalupou? Nebo všich­ni odjeli mimo měs­to a vy máte před sebou řadu plonkových … Pokračo­vat ve čteníNavš­tivte fes­ti­val m³ – Umění v pros­toru: Ter­apie města