Chybí vám zdroje radosti? Zajděte do Městské knihovny na Břevnově

Výs­ta­va se snaží zachytit celoroční pro­jekt Zdro­je radosti, který pořádá Ate­lier Kaš­tan u příleži­tosti svého 20. výročí exis­tence. Hlavním tématem prací je hledání … Pokračo­vat ve čteníChy­bí vám zdro­je radosti? Zajděte do Měst­ské kni­hovny na Břevnově

Svišti sviští: Děti z Kaštanu připravily obrázky na výstavu Barvy podzimu

Rodiče, jejichž děti navštěvu­jí kroužky v rám­ci Ate­lieru Kaš­tan mohou být právem pyšní na své ratolesti, které připrav­i­ly výs­tavu pod názvem … Pokračo­vat ve čteníSvišti sviští: Děti z Kaš­tanu připrav­i­ly obrázky na výs­tavu Barvy podzimu

Navštivte festival m³ – Umění v prostoru: Terapie města

Léto je v plném proudu a vy nes­tačíte kor­zo­vat mezi prací a chalupou? Nebo všich­ni odjeli mimo měs­to a vy máte před sebou řadu plonkových … Pokračo­vat ve čteníNavš­tivte fes­ti­val m³ – Umění v pros­toru: Ter­apie města

Po stopách básníků z břevnovského hřbitova: Epitaf Anastáze Opaska

Pro redak­torku Bétéč­ka Ester Hube­nou a její ser­iál Po stopách bás­níků z břevnovského hřbito­va nakreslila Terez­ka Šimková. Autork­ou fotografií je Ester Hubená.  … Pokračo­vat ve čteníPo stopách bás­níků z břevnovského hřbito­va: Epitaf Anastáze Opaska