Mix folklóru a R’N’B? Jde to!

18. listopadu ve 20 hodin se v kul­turním cen­tru Kaš­tan před­staví hudeb­ní skupiny HUSO! a 12:piet.

HUSO! je dvo­jčlen­né hudeb­ní duo (Tom Hubáček – har­moni­ka a MgA. Kuba Sol­dán – klar­inet) přičemž v jejich podání obje­vu­jí pís­ně o zvířátkách, dopravních nehodách a dalších strastech živ­ota. Tito dva jsou prý jsou strůj­ci R’N’B (čtěte: Rychle’N’Brutálně), což je v reálu geniál­ní přezdív­ka pro prostinký „umcaprc“.

Před něko­li­ka měsí­ci objevil svět­lo svě­ta jejich HUSOzpěvník: nalezete v něm všech­ny pís­ně, o které jste přiš­ly díky koron­avi­rové situaci. Zpěvník obsahu­je 29 pís­ní z obou alb, plus pís­ně bonusové. 192 stran kval­it­ní muziky bude k dostání na všech kon­certech dua HUSO i na jejich e‑shopu

Při­jďte si ji tyto dva nevšed­ní muzikan­ty poslech­nout naži­vo; lákadlem jsou doza­jista i nástro­je, jaký­mi jsou klarimet a ako­rd­kanón!
Jako druhá kapela vys­toupí 12:piet (čtěte se dvanást­pět), přičemž aku­stická kapela ze Slovác­ka hra­je přede­vším folk, praspunk a hrobpop. Člen­ové se neta­jí tím, že si z folk­lóru, ve kterém vyrůstali, děla­jí legraci a jsou rádi, pokud lidé ocení vys­tupování v žen­ských krojích. 

Kapela společně hra­je přes dvacet let a na kon­tě má drsné, čas­to nekom­pro­mis­ní tex­ty s hlubokomyslným pře­sa­hem i nivnický dialekt. 

Při­jďte se ve čtvrtek 18. listopadu odreago­v­at do kul­turní cen­tra Kaš­tan: vstup­né na osobu je podob­ně lidových 160 korun.


Napsat komentář