Podělte se o Krajinu radosti: aukční výstava na podporu ukrajinských umělců

Červnová výs­ta­va Ate­lieru Kaš­tan je letos věnová­na témat­ice vnitřních duševních kra­jin.
Výs­ta­va je aukční na pod­poru ukra­jin­ských umělců.

Napsat komentář