Pozvánka

Ate­lier Kaš­tan srdečně zve na dvě prode­jní výs­tavy, které budou zpřís­tup­něné od prvního červnového týdne:

- v kavárně Domo­va Svaté rodiny na Petřinách
- v pros­torách Scény Uni­jaz­zu

Část výtěžku z obrazů vys­tavených v Domově Svaté rodiny bude věnován na péči o oso­by se speciál­ní­mi potře­ba­mi.

Všech­ny obrazy budou vys­tave­ny také na online prode­jní platformě. 

Napsat komentář