Svišti sviští: Děti z Kaštanu připravily obrázky na výstavu Barvy podzimu

Rodiče, jejichž děti navštěvu­jí kroužky v rám­ci Ate­lieru Kaš­tan mohou být právem pyšní na své ratolesti, které připrav­i­ly výs­tavu pod názvem Barvy Podz­imu.

Výs­ta­va Barvy podz­imu navazu­je na úspěšný pro­jekt Poezie jara 2021. Je zaměře­na na abstrak­t­ní tvor­bu dětí a stu­den­tů Ate­lieru Kaš­tan, z.s. v inspiraci přírod­ní­mi bar­va­mi podz­imu. Vys­tave­na jsou díla výt­varná i keramická. 

Výs­ta­va je otevře­na v otevírací době Měst­ské kni­hovny Pra­ha, poboč­ka Břevnov, od 1. listopadu do 3. pros­ince 2021.

Napsat komentář