Dělnické divadlo na Břevnově: rekvizity z Třeboně a lidská ochota sama

Ochot­nická před­stavení fun­go­vala na Břevnově již od roku 1909. Jed­nou ze scén, kde se sehrá­va­lo ochot­nické divad­lo, bylo Děl­nické divad­lo, … Pokračo­vat ve čteníDěl­nické divad­lo na Břevnově: rekviz­ity z Tře­boně a lid­ská ocho­ta sama